Skriv ut denne siden

Startside
HUSK innbetaling av "Løypeavgift" Se mer på oppslagstavla her 


Møtereferat fra styremøtet 26. oktober kan du lese her

 

Årsmøte
Referater og skriv fra årsmøtet er nå tilgjengelig under fanen "Møtereferater" Snarvei her


Vis hensyn!
Himingen Hyttevel vil med dette oppfordre alle hytteeiere i Myrgvarv-Himingen området til å vise hensyn til sine hytte-naboer når det gjelder bruk av aggregat, motorsag eller snekring. Vi vil også oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden når det gjelder støyende arbeidsoppgaver på hytta.
Ønsker alle en fin sommer!

 Vi er også på Facebook