Info og tilbud på brønnborring kan du se på oppslagstavlen her

HUSK innbetaling av "Løypeavgift" Se mer på oppslagstavla her

Møtereferat fra styremøtet 26. oktober kan du lese her


Vis hensyn!

Himingen Hyttevel vil med dette oppfordre alle hytteeiere i Myrgvarv-Himingen området til å vise hensyn til sine hytte-naboer når det gjelder bruk av aggregat, motorsag eller snekring. Vi vil også oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden når det gjelder støyende arbeidsoppgaver på hytta.
Ønsker alle en fin sommer!

 Vi er også på Facebook