Som tidligere år så vil Himingen Hyttevel avholde sitt årsmøte på første lørdagen i september, og i år blir det da

lørdag 5. september 2020 kl 12.00 v/Himingtjønna.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret
v/ torstein.foss@hotmail.no  innen 24. august."

 

Vis hensyn!

Himingen Hyttevel vil med dette oppfordre alle hytteeiere i Myrgvarv-Himingen området til å vise hensyn til sine hytte-naboer når det gjelder bruk av aggregat, motorsag eller snekring. Vi vil også oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden når det gjelder støyende arbeidsoppgaver på hytta.
Ønsker alle en fin sommer!

 Vi er også på Facebook