Styret

Formann:         Torstein Foss   torstein.foss@hotmail.no

Kasserer:         Kristin Høihilder  kristin.jh69@gmail.com

Sekretær:        Trude Størdal   trude.stordal@hotmail.com

Styremedlem:   Leiv Ryen   l-ryen@online.no

Varamedlem:    Niri Løkka 
        

Varamedlem:    Kai Andersen   kai.andersen@telen.no

Revisor:           Jarle Lindeland
 

Valgkomite:      Målfrid Finnekåsa   maalfrid.finnekaasa@vikenfiber.no

Valgkomite:      Niri Flåta   niri_flaata@hotmail.com

Løypekomite:    Leiv Ryen   l-ryen@online.no

Løypekomite:    Olav Øyvind Finnekåsa   oyvind.finnekaasa@vikenfiber.no
 
Representant Gavlesjåvegen:  

Himingen hyttevels representant i styret: Leiv Ryen

Notodden Turlags representant i styret: Mari Beitnes

Himingen Hyttevel org.nr 815 636 872

Ansvarlig for hjemmesiden  Ole Arvid Vassbotten  olarvid@online.no               

Neste side : Vedtekter