Møtereferater 2012


Referat fra styremøte i Lifjell Grunneigarlag 19.mars 2012                                                              (ang. utvikling av fiskevatn i Liflell)           Les mer her >>

Referat fra styremøte 21. august 2012 her>>
Referat fra Årsmøtet 22.september 2012 her>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste side : Møtereferat 2011