Gavlesjåstulen

ORIENTERING OM STULSDRIFTA PÅ GAVLESJÅSTULEN.

Anne Anundskås har drevet Gavlesjåstulen i flere år nå. Det er Anne som i hovedsak er alene om drifta, så derfor hender at hun må avvise bestillinger av varer per telefon, men heller prioritere turfolket som velger å gå turen inn til Gavlesjåstulen.

Gavlesjåstulen består av en eiendom på ca. 4000 dekar, og som strekker seg på et område fra Himingfjell, Slettefjell, Rognlifjell og tilbake til stulen. Anne flytter med seg 5 – 10 melkekyr og 7-8 ungdyr på våren/forsommeren til Gavlesjå. Det er mest Telemarkskyr, og det er den rasen hun er mest opptatt av og vil satse på i tida som kommer. 

Inne på stulen lager Anne; rømmegrøt, knaost, prim og smør. Her på stulen serverer hun rømmegrøt, kaffe, vafler, mineralvann og juice. Det hender det også kommer turister som vil ha med seg rømmegrøt i medbrakt spann. 

Sommeren 2005 kunne det se ut som om det ville bli ”kroken på døra” for stulsdrifta på Gavlesjå. Mattilsynet stilte sine betingelser. Tilsynet var, imidlertid, mer positive denne sommeren, og mente at Anne ville kunne få fortsette med produksjonen sin om hun søkte om det, og under forutsetning av at prøvene Tilsynet analyserte var ”reine”. I sommer sendte Anne med en prøve av smøret til testing på Mattilsynet, en prøve som ga klarsignal til smørproduksjon,og som etter alt og dømme kommer i gang sommeren 2007!

Når det gjelder bygningene inne på stulsområdet, så er det store fjøset lafta ferdig sommeren 2005, og nytt tretak var ferdig sommeren 2006. Innvendig i fjøset er alt helt nytt. Ellers er det ferdig lafta en utedo som vil være i bruk fra våren 2007. Denne høsten har grunneiere og medlemmer av Hyttevelet, på dugnad, frakta ei ystebu som skal stå på stulsområdet. Anne håper at hun rekker å få lagt tak på ystebua før vinteren kommer. Ystebua vil være til stor hjelp under vareproduksjonen fra våren 2007, men også bety mye mht godkjennelser som Mattilsynet krever. 

Når det gjelder besøket på Gavlesjåstulen sommeren 2006, så har besøkstallet gått ned i forhold til sommeren 2005. Noe kan ha sammenheng med varme sommeren, forteller Anne, som også har et ønske om at mange tar turen inn til Gavlsjåstulen. Det er den beste måten å støtte opp om stulsdrifta på. 

Vi i Himingen Hyttevel ønsker Anne lykke til med drifta av Gavlesjåstulen! 

(Orientering v/Svein David Østvold på årsmøtet i Himingen Hyttevel 20.10.06.)

                                   

foto: O A Vassbotten

Neste side : Utsiktsløypa