Skriv ut denne siden

Travle tider

 Sommerstid er travle tider for fluesnapperne.

                                                                                                            foto: O A Vassbotten


Forrige side: Innsendte bilder
Neste side : Dugnader